Opcja zakupu/sprzedaży jest oferowana w przypadku wartości do 12,5. 


Jeśli spread wynosi więcej niż 13, opcja zakupu i sprzedaży jest niedostępna.