Automatyczne wylogowywanie jest jednym ze stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa. 


Konto klienta jest automatycznie wylogowywane po określonym czasie bezczynności.


Ze względu na wymagania bezpieczeństwa nie podajemy informacji po jakim czasie następuje wylogowanie.


Automatyczne wylogowywanie jest jednym z wymogów organów licencyjnych i nie możemy zmienić sposobu jego działania.