W przypadku kursów zakupu/sprzedaży marża wynosi 12 centów, a w przypadku kursów podstawowych — 10 centów.