Limity dotyczące meczów dodatkowych ligi NCAA są ogólnie niższe niż limity dla meczów w naszej ofercie ligi koszykówki NCAA.  


Niższe limity są spowodowane przez mniejsze zainteresowanie tymi meczami.