Poniżej znajduje się krótkie zestawienie pojęć używanych w zakładach na bejsbol.    


MONEYLINE: W zakładzie typu moneyline zadaniem gracza jest wytypowanie zwycięzcy meczu. Ujemne i dodatnie kursy zakładów moneyline wskazują, który zespół ma większą szansę na wygraną.Na przykład: Ujemny zakład moneyline wskazuje faworyta i kurs na jego zwycięstwo.  Dodatni zakład moneyline wskazuje zespół uważany za outsidera, czyli teoretycznie posiadający mniejszą szansę wygranej.  Do wyłonienia zwycięzcy zakładu tego typu nie jest brana pod uwagę konkretna liczba punktów.   Zakłady na bejsbol podzielone są na trzy typy: ""action"" (bez wyznaczania miotacza), z jednym wyznaczonym miotaczem lub z dwoma wyznaczonymi miotaczami.            


RUN LINE:  Zakłady typu runline są zakadami specjalnymi dla bejsbolu.  Jest to swego rodzaju połączenie zakładu moneyline i na sumę. Podobnie jak dla zakładu moneyline, do zakładu runline przypisany jest kurs.  Jednakże w przeciwieństwie do zakładu moneyline, do zakładu przypisywana jest też pewna liczba. Wskazuje ona, ile runów zostanie dodanych lub odjętych od sumy runów jednej z drużyn.   Wynik tego odejmowania lub dodawania decyduje o tym, kto zostanie uznany za   zwycięzcę zakładu.         


Na przykład:   Kurs na Dodgersów może wynosić -154 i mieć przypisaną liczbę 1,5. Oznacza to, że obstawiając Dodgersów, musisz zaryzykować 154 USD, aby wygrać 100 USD. W celu wyłonienia zwycięzcy zakładu, do wyniku Dodgersów dodane zostanie 1,5 runu. Po drugiej stronie zakładu mamy Metsów z kursem +144 i wskaźnikiem -1,5.  Oznacza to, że stawiając 100 USD, możesz wygrać 144 USD.  W celu wyłonienia zwycięzcy zakładu od wyniku Metsów odjęte zostanie 1,5 runu.  We wszystkich zakładach typu runline uwzględniani są wyznaczeni miotacze.   


RUNLINE'Y ALTERNATYWNE  W runline'ach alternatywnych faworyt uzyskuje dodatkowe runy, co przekłada się na większą ryzykowaną stawkę dla zakładu.  Z kolei outsiderzy otrzymują -1,5 runu, co przekłada się na większy zysk w razie zwycięstwa w zakładzie.  Na przykład, w przypadku powyższych zespołów runline alternatywny na Dodgersów miałby wskaźnik -1,5 runu i kurs +231, a na Metsów 1,5 runu i kurs -251.  Zakłady tego typu rozliczane są na takich samych zasadach jak zakłady runline.  W zależności od szczegółów zawartego zakładu, musisz dodać lub odjąć runy od wyniku.  We wszystkich zakładach typu runline uwzględniani są wyznaczeni miotacze.        


SUMA RUNÓW:   Suma runów oznacza łączną liczbę runów zdobytych przez oba zespoły. Zakłady można stawiać na liczbę powyżej lub poniżej określonego progu.  Jeśli uważasz, że suma runów zdobytych przez oba zespoły będzie niższa od określonego progu, wybierz opcję „poniżej”.  We wszystkich zakładach na sumę runów uwzględniani są wyznaczeni miotacze.