Oferujemy zakłady na sumy w MLB z możliwością zakupu/sprzedaży w zależności od sumy w danym meczu.   


Jeśli suma w meczu MLB mieści się w zakresie od 7 do 12,5 (włącznie), opcja zakupu/sprzedaży jest dostępna. Jeśli suma w meczu MLB jest równa lub niższa od 6,5 lub wyższa od 13, opcja zakupu/sprzedaży nie będzie dostępna.