Sumy alternatywne nie są wymienione w dziale „Runline'y alternatywne na MLB”, ponieważ dodaliśmy do nich możliwość dokupienia lub odsprzedania maksymalnie dwóch półrunów ze standardowej sumy.   


Opcja ta jest dostępna w menu rozwijanym pod nagłówkiem „Suma runów” w dziale MLB na głównej stronie zakładów.    


Pamiętaj, że przed zatwierdzeniem zakładu możesz zobaczyć kurs dla każdej z opcji zarówno podczas dokonywania wyboru, jak i w fazie sprawdzania zakładu.    


Zwróć na niego baczną uwagę podczas kupowania i sprzedawania sumy.    


Opcja kupowania i sprzedawania punktów sumy dostępna jest tylko wówczas, gdy suma mieści się w przedziale od 7 do 12,5 runów.  


W meczach, w których suma wykracza poza ten przedział, opcja kupna nie jest dostępna.