W przypadku zastosowania zasady Run Ahead lub Mercy Rule mecz uznawany jest za ukończony.   


Zakłady runline, na sumy, sumy drużyn i moneyline zachowają ważność.