Ustalając nowe hasło do swojego konta, postaraj się, aby było odpowiednio bezpieczne.


Twoje nowe hasło MUSI:


•zawierać od 8 do 10 znaków,

•zawierać co najmniej jedną literę,

•zawierać co najmniej jedną cyfrę (0-9),

•zawierać co najmniej jeden znak specjalny, na przykład !@#$%^&*()_+], wyłączając spację.


Twoje nowe hasło NIE MOŻE:

•zawierać Twojego imienia ani nazwiska,

•zawierać pierwszej części Twojego adresu e-mail (przed symbolem @),

•zawierać nazwy użytkownika/ID klienta,

•zawierać odpowiedzi na pytanie zabezpieczające,

•być hasłem, z którego korzystałeś w przeszłości.


Jeśli Twoje obecne hasło ma więcej niż 10 znaków, gdy zostaniesz poproszony o wprowadzenie obecnego hasła, wpisz tylko pierwsze 10 znaków.


W Twoim nowym haśle będą brane pod uwagę wielkie i małe litery, dlatego postaraj się je dobrze zapamiętać.


Pamiętaj również, aby nigdy nie udostępniać nikomu swojego hasła i nie zostawiać komputera bez nadzoru po zalogowaniu się na swoim koncie.