Jeśli utracisz połączenie i/lub nie dokończysz zakładu, zostanie mu nadany status „oczekujący”. Gra będzie otwarta, dlatego będziesz musiał do niej wrócić i ją dokończyć.