Gdy włączysz bakarata na żywo, będziesz mieć do wyboru kilka różnych stolików. 


Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o wybór jednego z nich: 


Minimum: 5 $                    Maksimum: 100 $


Minimum: 25 $                  Maksimum: 500 $


Minimum: 100 $                Maksimum: 5000 $