Remis techniczny jest traktowany jak zwykły remis i zakłady są rozliczane zgodnie z zasadami dla remisu.