Każdy klient może mieć tylko jeden numer konta z tego samego adresu IP i / lub komputera można obsługiwać tylko jedno konto. Kwoty wpłacone na różne konta przypisane do tego samego nazwiska zostaną przelane na pierwotne konto po uwzględnieniu wszelkich wymaganych korekt. Dozwolone są konta dla różnych osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie, jednak gdyby stwierdzono, że którakolwiek z zarejestrowanych osób działa w złej wierze, firma Pinnacle może według własnego uznania dokonać modyfikacji kont. Dodatkowe konta pojedynczej osoby zostaną zawieszone.