Minimalna stawka na zakład lub kwota „do wygrania" dla wszystkich zdarzeń wynosi 1 USD lub równowartość w miejscowej walucie.