Klienci zobowiązani są do przesłania jedynie formularza autoryzacji karty kredytowej/debetowej wraz z kopią dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz obustronną kopią karty, kiedy posłużyli się nią po raz pierwszy. Formularz i wszystkie niezbędne informacje bedą przesłane emailem, tak szybko jak karta kredytowa/debetowa zostanie zaakceptowana.

Dla bezpieczeństwa klienta i firmy PinnacleSports, tylko zeskanowane dokumenty, ściągnięte bezpiecznie na stronę, będą akceptowane. Transmisja i przechowywanie danych jest zabezpieczone przy użyciu firewall i technologii 128-bitowego szyfrowania. Przyjęte metody są standardem w zabezpieczaniu transakcji finansowych online.

Prosimy o zalogowanie do serwisu i przejście do strony "Dane osobowe" w sekcji Moje konto, w celu bezpiecznego przesłania dokumentów. Można również przesłać dokumenty kierując się instrukcją "Złóż depozyt" w sekcji Płatności. Dokumenty przesłane emailem lub faksem nie będą akceptowane i będą natychmiast usuwane.

Prosimy NIE umieszczać kodu (3 cyfry na odwrocie karty) CVV2 lub CVC2 w zeskanowanych dokumentach przedstawiających kartę debetową. Upewnij się, że skasowano tę informację ze skanów lub zakryto przed skanowaniem. Podpis i inne niezbędne informacje muszą być w pełni czytelne przed przesłaniem dalej do Pinnacle.

Dokumenty powinny być przesłane w ciągu 3 dni od momentu przeprowadzenia transakcji każdą z kart. Wypłaty nie będą realizowane bez pełnej informacji o karcie debetowej przechowywanej i zaakceptowanej przez Pinnacle.