Wszystkie wygrane pochodzące z depozytu później zakwalifikowanego jako niewystarczający (NŚ) lub z depozytu które nie może zostać pobrany przez Pinnacle będą unieważnione. Dla kont o ujemnym saldzie, jakiekolwiek gry w toku, czy to pochodzące z niewystarczających środków (NŚ) czy też nie, będą unieważniane. Jeśli depozyt (NŚ) zostanie później autoryzowany, wówczas klient będzie uprawniony do otrzymania płatności w wysokości swojego depozytu. Ta zasada dotyczy tylko pozostałej części bilansu konta, czy bezpośrednio czy pośrednio pochodzącej z depozytu NŚ.