Wszystkie zdeponowane środki muszą zostać uprzednio wysłane i odebrane na te same dane osobowe. Środki przesłane do Pinnacle, gdzie dane transakcji nie zgadzają się z danymi posiadacza konta w serwisie Pinnacle, nie bedą akceptowane.


Ponadto, dane osobowe podane przy rejestracji muszą odpowiadać danym podanym przy zlecaniu wypłaty np: wygranych. Banki nie akceptują wypłat jeśli dane zarejestrowane na koncie są inne niż dane właściciela rachunku bankowego.