Limity na boks i MMA zależą od walki. 

 

Aby sprawdzić limity na boks i MMA, przejdź do Menu zakładów.