Jeśli używasz naszego darmowego źródła XML, informujemy, że źródło to wykorzystuje starą technologię. 

Aktualizacje XML są wolniejsze niż w przypadku API, a w przyszłości zamierzamy przestać oferować wersję XML.

Dlatego zalecamy używanie naszego API. 

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi API Pinnacle