Tak. Kurs na remis można znaleźć w zakładach specjalnych NHL pod hasłem NHL Remis.