Limit wygranych w akumulatorach w jednym dniu kalendarzowym wynosi równowartość $250 000.