Pinnacle oblicza wypłaty w sposób precyzyjny.


Jeśli akumulator obejmuje podwójne handicapy i/lub sumy, zakład dzielony jest na kilka akumulatorów. Na przykład, jeśli postawisz akumulator dwudrużynowy z jedną opcją obejmującą podwójny handicap/sumę i drugą opcją obejmującą pojedynczy handicap/sumę, otrzymasz dwa akumulatory o stawce podzielonej na pół.


Posłużmy się poniższym przykładem akumulatora i sposobu jego rozliczania.


Został on rozpisany w dwóch systemach kursowych (amerykańskim i dziesiętnym):


Stawka zakładu: 100 €


 

Opcja 1: pojedynczy handicap (106/2,060) – wygrany

Opcja 2: 1×2 (355/4,550) – wygrany

Opcja 3: podwójny handicap (110/2,100) – w połowie anulowany, w połowie przegrany

Opcja 4: podwójny handicap (-121/1,826) – w połowie anulowany, w połowie przegrany


 

Wypłata obliczana jest w następujący sposób:


 

Stawka zakładu = 100 €


 

Opcja 1: (106/2,060), saldo postępujące = 206 € (100 € × 2,060)

Opcja 2: (355/4,550), saldo postępujące = 937,3 € (206 € × 4,550)

Opcja 3: w połowie anulowana, w połowie przegrana, saldo postępujące (9373 €)/2 = 468,65 €

Opcja 4: w połowie anulowana, w połowie przegrana, saldo postępujące (468,65 €)/2 = 234,33 €


 

Saldo postępujące (234,33 €) – stawka (100 €) = 134,33 € (wygrana netto).