Pinnacle oferuje obniżone kursy w wielu dyscyplinach sportu w przypadku zakładów podstawowych. Obniżone kursy nie są dostępne w akumulatorach z wielu powodów:

 

1. Zarządzanie ryzykiem ofert staje się dużo trudniejsze, a przy bardzo niskiej marży wręcz niemożliwe.


2. Przy niskiej marży źle ustalone kursy nie mogłyby długo przetrwać z powodu efektywnego wzrostu limitów, do którego prowadzi używanie złego kursu jako kluczowego elementu zestawu akumulatorów.


3. Kursy te znacznie zwiększają częstotliwość występowania korelacji (powszechnie w formie „faworyt i powyżej” oraz „outsider i poniżej”).