Jeśli włączysz (zaznaczysz) funkcję „Postaw maksimum”, kupon będzie automatycznie uzupełniany maksymalną stawką dla każdego z zakładów.


Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, pamiętaj, aby odznaczyć pole wyboru „Postaw maksimum”. 


Jeśli wyłączysz (odznaczysz) funkcję „Postaw maksimum”, kupon nie będzie już automatycznie uzupełniany maksymalną stawką dla każdego z zakładów.