Zarówno Neteller, jak i Pinnacle oferują konta w określonych walutach. Jeśli waluty rozliczeniowe konta w Pinnacle i konta w systemie Neteller są identyczne, Twoje wpłaty i wypłaty będą realizowane bez przewalutowania. Nie zostanie zastosowany żaden kurs wymiany. Jeśli, na przykład, Twoje konta w Neteller i Pinnacle są prowadzone w euro, wszystkie wpłaty i wypłaty będą realizowane w euro.


Jeśli jednak Twoje konto Pinnacle jest prowadzone w Koronach Norweskich, a konto Neteller w Euro, środki zostaną przewalutowane przez Neteller z zastosowaniem obowiązującego w systemie kursu wymiany. Natomiast jeśli Twoje konto Pinnacle jest prowadzone w walucie niedostępnej w systemie Neteller, Twoje środki zostaną przeliczone przez Pinnacle z zastosowaniem kursu wymiany opublikowanego w witrynie www.oanda.com.


Aby uzyskać informacje na temat zmiany waluty swojego konta Neteller lub stosowanego przez Neteller kursu wymiany walut, skontaktuj się bezpośrednio z NETELLER.com.