Dla zakładów specjalnych opisywanych jako „Rozgrywający Cardinals vs Flacco – najwięcej jardów w podaniach brutto?” liczba jardów sack nie jest uwzględniana.


Jeśli zakład specjalny jest opisywany jako „Rozgrywający Cardinals vs Flacco – najwięcej jardów w podaniach netto?”, wówczas liczba jardów sack jest brana pod uwagę podczas rozliczenia.