Zwykle nie udostępniamy zakładów Moneyline, gdy handicap punktowy wynosi 28 lub więcej.


Od tej reguły mogą nastąpić wyjątki, ale jest to ogólna zasada.