Taki zakład jest rozliczany na podstawie jardów przebiegniętych z piłką przez zespół.


Przy obliczaniu przebiegniętej liczby jardów w NCAA uwzględniane są jardy stracone za tak zwane quarterback sacks (powalenie rozgrywającego przed podaniem piłki do przodu).