Oferujemy dwa rodzaje zakładów specjalnych na rzut monetą.


Pierwszy to „Co wybierze drużyna w rzucie monetą?”.


Dotyczy on tego, czy kapitan wybierze awers, czy rewers w rzucie monetą.


Drugi zakład to „Co wypadnie w rzucie monetą?” z możliwością wyboru awersu lub rewersu monety.