Kiedy kopacz zdobywa punkt z pola lub punkt dodatkowy, jest to liczone jako punkt zawodnika.


Przyłożenie, po którym następuje dodatkowy punkt, liczone jest jako punkt dwóch zawodników.