Zakład specjalny w Superbowl brzmi: „Co będzie dłuższe? Pierwszy punt w meczu czy najdłuższe przyłożenie w meczu?”.


Do pierwszego punta wliczane są wyłącznie jardy netto zdobyte z kopnięcia.


Punt return nie jest uwzględniany.


W zakładzie tego typu porównywane są obie wartości i ta, która okaże się wyższa, uznawana jest za wygrywającą.