Jeśli Twoje konto nie zostało zweryfikowane, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia obstawiania lub ograniczenia opcji dowolnego konta do momentu otrzymania wymaganych informacji.