Aby zweryfikować Twoje konto, musimy dysponować ważnym dowodem tożsamości oraz informacjami o miejscu zamieszkania.


Zgodność Twojego imienia i nazwiska oraz daty urodzenia z danymi przypisanymi do Twojego konta Pinnacle może zostać zweryfikowana na podstawie jednego z wymienionych dokumentów urzędowych:

 • Paszport
 • Prawo jazdy
 • Dowód osobisty (kopia przedniej i tylnej strony)


Twój adres zamieszkania może zostać zweryfikowany na podstawie jednego z dokumentów wymienionych poniżej. Pamiętaj, że dokument potwierdzający adres nie może być starszy niż trzy miesiące i musi zawierać Twoje dane (imię, nazwisko i adres) zgodne z danymi przypisanymi do Twojego konta w Pinnacle:

 • Rachunek za media/telefon
 • Rachunek za usługi medyczne
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Dokument potwierdzający prawo własności
 • Umowa najmu
 • Wyciąg bankowy
 • Zaświadczenie urzędowe

W zależności od wybranej metody płatności może być wymagane dostarczenie dokumentów uzupełniających.


W przypadku kart kredytowych:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem: paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty (jest to wymóg jednorazowy, nawet w przypadku używania kilku kart)
 • Aktualny dokument potwierdzający adres zamieszkania (wystawiony nie później niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy i zawierający imię, nazwisko oraz dokładny adres)
 • Przednia strona karty kredytowej/debetowej (należy zakryć 6 środkowych cyfr jej numeru i pozostawić jedynie 6 cyfr na początku i 4 na końcu).
 • Tylna strona karty kredytowej/debetowej (należy zakryć kod CVC) Karta musi być podpisana.
 • I/lub wyciąg bankowy

W przypadku kont bankowych:

 •  Wyciąg bankowy.