W ramach procesu weryfikacji konieczne jest sprawdzenie danych Twojej karty kredytowej, takich jak przednia i tylna strona karty kredytowej/debetowej, dokument tożsamości oraz aktualny dokument potwierdzający adres zamieszkania. Wszystkie dokumenty można przesłać za pomocą narzędzia służącego do bezpiecznego przesyłania.


Narzędzie to jest dostępne na Twoim koncie w dziale Dane osobowe.