W celu weryfikacji kart kredytowych wymagane są następujące dokumenty:

  • Dokument tożsamości ze zdjęciem: paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty (jest to wymóg jednorazowy, nawet w przypadku używania kilku kart)
  • Dokument potwierdzający adres zamieszkania wystawiony nie później niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy i zawierający imię, nazwisko oraz dokładny adres
  • Przednia strona karty kredytowej/debetowej (należy zakryć 6 środkowych cyfr jej numeru i pozostawić jedynie 6 cyfr na początku i 4 na końcu).
  • Tylna strona karty kredytowej/debetowej (należy zakryć kod CVC); uwaga: karta musi być podpisana
  • I/lub wyciąg bankowy
 Wszystkie dokumenty można przesłać za pomocą narzędzia służącego do bezpiecznego przesyłania. Narzędzie to jest dostępne na Twoim koncie w dziale Dane osobowe.