Zakłady z podwójnym handicapem i podwójną sumą są wyświetlane jako handicapy ćwiartkowe.  Różnica w sposobie wyświetlania ma na celu ułatwienie przeglądania zawartych zakładów i nie wpływa na to, jak są one rozliczane.         


Następująca tabela przedstawia sposób zamiany handicapów ćwiartkowych na podwójne handicapy i sumy.    


Podwójny handicap    


0,25 Pk i 0,50  
0,50 0,5
0,75 0,50 i 1
1 1  
1,25 1 i 1,50 1,50 1,50  
1,75 1,50 i 2    


Podwójne sumy
3,25 3 i 3,5 3 3 2,75 2,5 i 3  
2,5 2,5
2,25 2 i 2,50 2 2