Nasi traderzy ustalają różne kursy na handicapy i zakłady Moneyline, ponieważ zmieniają się one niezależnie od siebie.  


Z tego powodu nie ma „synchronizacji”, która w teorii powinna występować.