Nie dopuszczamy zawierania akumulatorów zawierających więcej niż jedną opcję z jednego meczu.