Zakłady rozliczane są na podstawie wyniku uzyskanego po dwóch zaplanowanych połowach po 45 minut, z uwzględnieniem czasu doliczonego przez sędziego z powodu kontuzji i innych przerw.    


Dogrywka i rzuty  karne nie są brane pod uwagę.