Dokonaliśmy zmiany w ofercie akumulatorów. Wcześniej dla akumulatorów na wszystkie dyscypliny, oprócz piłki nożnej, naliczaliśmy dodatkową marżę. 


Zmieniliśmy tę zasadę, dlatego teraz w akumulatorach na piłkę nożną stosowane są takie same zasady dotyczące marż jak we wszystkich dyscyplinach.