W celu określenia dokładnej liczby rzutów rożnych, korzystamy z informacji podawanych w oficjalnych źródłach.     Uwaga: Nie zliczamy rzutów rożnych, które są przyznane, ale nie wykorzystane.     Jeśli mamy do czynienia z rozbieżnością, prosimy, aby klient dostarczył nam informacje o dokładnych czasach, kiedy miały miejsce rzuty rożne. Jeśli to możliwe, prosimy o dostarczenie materiału wideo lub oficjalnego linku, który potwierdzi dany wynik.