Informacje o aktualnym wyniku i czerwonych kartkach uznaje się za integralną część oferty zakładu. Jeśli informacje te będą nieprawidłowe, oferta zakładu zostanie również uznana za nieprawidłową, a wszystkie zawarte zakłady zostaną anulowane.