Jeśli chcesz nas poinformować o problemach związanych z narzędziem wysyłania, podaj następujące informacje:


  • Przeglądarka, której używasz
  • Rodzaj przesyłanych dokumentów (dowód osobisty, rachunek za media, itd.)
  • Jaki format miał przesyłany plik (JPG, PNG, itp.)
  • Jaki pojawia się komunikat o błędzie (załącz zrzut ekranu)
  • Czy przesyłasz dokumenty na komputerową lub mobilną wersję strony