W przypadku korzystania z Internet Explorer 11 należy dodać www.pinnacle.com w ustawieniach zgodności.


W tym celu należy wykonać następujące czynności:


1) W prawym górnym rogu przeglądarki znajduje się ikona „koła zębatego”. Kliknięcie na tę ikonę spowoduje pojawienie się menu.

2) W menu jest pozycja „Ustawienia widoku zgodności”. Kliknięcie na tę pozycję menu powoduje wyświetlenie pojawiającego się okienka.

3) Wpisz pinnaclesports.com w polu „dodaj tę witrynę sieci Web” i upewnij się, że zaznaczone jest pole „Użyj list zgodności firmy Microsoft”.

4) Kliknij przycisk „Dodaj”.

5) Kliknij „Zamknij”.

6) Uruchom ponownie przeglądarkę.