Aby móc założyć konto i rozpocząć granie, musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat.


Od powyższej reguły nie istnieją żadne wyjątki.


Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dokumentu potwierdzającego wiek klienta i sprawdzenia wszystkich podanych informacji, a także do odrzucenia zgłoszenia bez kontynuowania wymiany korespondencji.