Każdy klient może mieć tylko jedno konto.


Powielone konta na to samo imię i nazwisko zostaną zawieszone.